Standarder for fællesskabet

Standarder for fællesskabet

Retningslinjer for vores fællesskab

Babysits er en online børnepasningsplatform, hvilket betyder, at vores babysittere og forældre vil være i kontakt med hinanden. Dermed har vi skabt retningslinjer, som vi anbefaler alle vores babysitter og forældre til at overholde. Disse retningslinjer er oprettet for at opretholde troværdigheden og pålideligheden af Babysits’ fællesskab, så børnepassere og forældre har størst mulighed for den bedste oplevelse.

For babysittere er det vigtigt at huske på, at hver familie er anderledes. Ikke alle børnene du passer vil have samme alder, og reglerne og måder at gøre ting på, vil også være forskellige for hver familie. Derfor er det vigtigt at respektere disse forskelle, og forsøge at tilpasse børnepasningen til hver familie for at give den bedste service. Først og fremmest beder vi om, at børnepassere giver den bedste omsorg de kan, til de børn de passer.

For forældre er det vigtigt at huske på, at hver babysitter er forskellig og har forskellige forventninger. De kan forvente forskellige arbejdstider, forskellige opgaver eller forskellige lønniveauer. Derfor er det vigtigt, at du får kendskab til og klart kommunikerer dine forventninger med babysitteren, inden du får dem til at passe dine børn. Vi beder om, at forældrene altid behandler babysittere respektfuldt og professionelt.

For din egen sikkerhed og beskyttelse skal du kun betale og kommunikere gennem Babysits. Del aldrig personlige oplysninger som ID-dokumenter og bankoplysninger med nogen, du aldrig har mødt. Lær mere

Ansvarsfraskrivelse

Forældre og babysittere er ansvarlige for at screene, interviewe og træffe deres endelige valg. Dette dokument indeholder retningslinjer for adfærd. Babysitter kan ikke påtage sig ansvar for platformsmedlemmer eller deres handlinger. For at læse mere om tillid og sikkerhed på babysitter, besøg venligst vores Trust and Safety-side.

Tillid & Sikkerhed

Babysits forbeholder sig retten til at nægte adgang til medlemmer, der overtræder vores fællesskabsstandarder eller vilkår og betingelser.

Afsnit 1: Babysitter Retningslinjer

Generelle Retningslinjer

 • Babysitteren skal ærligt og præcist repræsentere sig selv, deres certificeringer og kvalifikationer.
 • Babysittere må ikke kommunikere på en diskriminerende måde baseret på udseende, race, etnisitet, religion, køn, seksuelle orienteringer, kultur eller på en måde der kan tolkes voldelig, skadelig eller upassende. Denne liste er dog ikke ment som udtømmende.
 • Når børnepasseren aftaler at passe en families barn, er babysitteren fuldt ansvarlig for børnene i hans eller hendes varetægt.
 • Babysitteren bør følge forældrenes instruktioner med hensyn til børnepasnings arbejdet (fx husregler, legetider, sengetider mm.).
 • Babysitteren bør kontakte forældrene når han eller hun er usikker hvordan der skal handles i en vis situation, som involverer børnene i deres varetægt (fx give medicin, lægge barnet i seng m.fl.).
 • I tilfældet at babysitteren (uventet) aflyser et kommende babysitter job, skal babysitteren bedst muligt bestræbe sig for at informere forældrene om dette 24 timer før babysitter aftalen starter.
 • Babysitteren må aldrig true eller afpresse forældre, eller børn i deres varetægt.
 • Babysitteren må aldrig tage noget, der ikke er deres, fra hjemmet.

Før Børnepasningen

 • Babysitteren bør snakke med forældrene og være parat til at håndtere eventuelle specifikke nødvendigheder barnet har.
 • Babysitteren bør undersøge og snakke med forældrene på forhånd, for at sikre deres egen sikkerhed.
 • Babysitteren bør ankomme på det aftalte tidspunkt, til babysitter aftalen.
 • Børnepasseren bør informere forældrene, i god tid, hvis han eller hun er forsinket og ikke kan nå at ankomme på aftalte starttidspunkt.
 • Babysitteren bør iklæde sig passende tøj til babysitter aftalen (fx inget tøj med bandeord eller upassende billeder).
 • Børnepasseren bør spørge forældrene, ved ankomst, hvis der er forventninger til dem uden for børnepasningsrollen (fx rengøring, madlavning, eller besvarelse af telefon).

Mens du passer børn

 • Børnepasseren skal påtage sig det fulde ansvar for børnene i hans eller hendes varetægt, for hele varigheden af børnepasningen.
 • Babysitteren må under ingen omstændigheder ty til brug af fysisk eller verbal straf overfor børnene i hans eller hendes varetægt (fx gribe, slå, råbe, ryste, bande mm.).
 • Babysitteren bør kontakte forældrene hurtigst muligt når problemer, som han eller hun ikke kan håndtere selv, opstår.
 • Babysitteren bør ringe nødtjenesten i tilfælde af en nødsituation, hvis forældrene ikke kan nås.
 • Babysitteren bør ikke åbne døren for fremmede (dvs. enhver, som forældrene ikke udtrykkeligt har godkendt).
 • Babysitteren bør ikke invitere andre mennesker til hjemmet under børnepasningen, medmindre forældrene giver tilladelse til dette.
 • Babysitteren må ikke indtage alkohol, stoffer eller engagere sig i anden skadelig adfærd, som kan påvirke hans eller hendes evne til at tage ordentligt vare om børnene.
 • Babysitter bør returnere hjemmet i samme stand som hun eller han fandt det, ved starten af babysitter aftalen.

Efter Børnepasningen

 • Babysitteren bør være ærlig, overfor forældrene, omkring hvordan børnene har opført sig under børnepasningen.
 • Babysitteren bør underrette forældrene hvis genstande er blevet beskadiget eller ødelagt under børnepasningen.
 • Babysitteren vil forvente at blive betalt beløbet, som er blevet aftalt på forhånd.
 • Børnepasseren bør levere eventuelle klager om jobbet, til forældrene, indenfor en rimelig tid.
 • Babysitteren bør informere Babysits hvis forældre selv har opført sig uhensigtsmæssigt eller urimeligt over børnepasseren.
 • Babysitteren bør skrive en vurdering for familien, for at hjælpe andre børnepassere på platformen.

Afsnit 2: Forælder Retningslinjer

 • Forælderen skal ærligt og præcist repræsentere sig selv, jobbet og kravene til jobbet.
 • Forælderen må ikke kommunikere på en diskriminerende måde baseret på udseende, race, etnisitet, religion, køn, seksuelle orienteringer, kultur eller på en måde der kan tolkes voldelig, skadelig eller upassende. Denne liste er dog ikke ment som udtømmende.
 • Forælderen bør lave klare instruktioner og forventninger til babysitteren (fx husregler, legetider, sengetider mm.).
 • Forælderen bør fortælle babysitteren hvis de har andre forventninger til dem uden for børnepasningsrollen (fx rengøring, madlavning, eller besvarelse af telefon).
 • Forælderen må aldrig bringe babysitteren i fare, true eller fysisk skade babysitteren.
 • I tilfælde at forælderen bliver nødt til at (uventet) aflyse en kommende aftale, bør forælderen, så vidt muligt, bestræbe sig for at informere babysitteren senest 24 timer før babysitter aftalen starter.
 • Forælderen bør give en liste over kontaktinformationer (telefonnummer, kontakt informationer i tilfælde af nødsituationer), detaljer omkring sengetider og eventuel medicin.
 • Forældrene bør opdatere babysitteren hvis de er forsinkede. I tilfælde af nødsituationer, bør forælderen bestræbe at være tilgængelig, eller give en alternativ kontakt som babysitteren kan nå.
 • Forælderen skal betale babysitteren beløbet som er aftalt på forhånd.
 • Forælderen bør levere eventuelle klager omkring babysitterens præstation, indenfor rimelig tid.
 • Forælderen bør informere Babysits hvis børnepasseren har opført sig uhensigtsmæssigt under børnepasningen.
 • Forælderen bør skrive en vurdering til babysitteren, for at hjælpe andre forældre på platformen.

Klar til at deltage?

Tilmeld mig!