Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser

For adgang til, og brug af, Babysits’ hjemmesider, applikationer og tjenester ("platformen") gælder følgende vilkår og betingelser. Ved at acceptere vores vilkår og betingelser accepterer du også at overholde, og være juridisk bundet til, vores fortrolighedspolitik.

Se betingelser for:

For alle brugere

Disse betingelser gælder for alle (juridiske) handlinger fra Babysits B.V. og til dig som bruger af platformen, medmindre de ikke er helt eller delvist særligt nedskrevet. Aftalte afvigelser er kun gyldige, hvis de registreres skriftligt, og begge parter har underskrevet for godkendelse.

Artikel 1 - Indhold

Babysits tilbyder en online platform, der letter kontakten mellem forældre/værger og udbydere af børnepasning. Babysits er ikke en mellemmand og fungerer ikke som en kontraherende part.

Babysits har udarbejdet indholdet af denne platform med yderste omhu. Alle oplysninger om denne platform vedrørende børnepasning kommer dog fra tredjepart, nemlig søgere eller udbydere af børnepasningstjenester. Disse tredjeparter er ansvarlige for nøjagtigheden og fuldstændigheden af disse oplysninger. Babysits er ikke ansvarlig for indholdet af de oprettede annoncer og/eller kvalitet og opførsel af forældre/værger, børn og/eller babysittere.

Artikel 2 - Oplysninger

Hvis du ønsker at bruge denne service, skal du sikre, at dine oplysninger (herunder din e-mail adresse og i givet fald dit navn, adresse, postnummer og bankkontonummer) er fuldstændige, nøjagtige og aktuelle. Derudover garanterer du, at du er den (juridiske) person, som du siger du er, og at du er autoriseret til at bruge vores tjeneste.

De oplysninger, du udfylder i din profil/job, vil blive offentliggjort online på Babysits platformen, så det er offentligt søgbart. Det betyder, at søgemaskiner (såsom Google) kan indeksere din profil/job.

Det er muligt, at tredjeparter bruger dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig. Babysits respekterer alles privatliv og anvender dermed ikke personlige oplysninger til andre formål end dem, der er angivet. Personlige oplysninger vil ikke blive stillet til rådighed for tredjeparter uden brugerens udtrykkelige samtykke. Babysits kan gøre en undtagelse, hvis misbrug (efter udøvelse af skøn fra Babysits, se også artikel 13 i disse vilkår) af dets ydelser finder sted.

Artikel 3 - Intellektuel ejendomsret

De intellektuelle ejendomsrettigheder relaterer til alt, der er knyttet til tjenesten. Dette inkluderer rettighederne til tekster, billeder, designs, logoer, handelsnavne og andre navnebeskyttede betegnelser, er den eksklusive ejendom af Babysits og/eller dets licensgivere. Hvis ophavsret, varemærker eller andre rettigheder, der er medtaget i annoncen, er overtrådt, er offeret ansvarlig for at gennemføre handlinger mod krænkeren af hans eller hendes rettigheder. Brugeren fritager Babysits for alle krav, uanset årsagen til dette.

Artikel 4 - Ansvar

Babysits har til formål at bringe udbud og efterspørgsel af børnepasningstjenester sammen på internettet via sin platform. Babysits er ikke mellemmand og er ikke kontraherende part i forbindelse med børnepasseren.

Babysits bærer intet ansvar for den valgte børnepasser og deres forældre/værger og/eller kandidaterne eller den endelige kvalitet af deres arbejde. Du er ansvarlig for (forud)udvælgelse af, samtale samt (finansielle) forpligtelser med kandidater baseret på dine egne behov og kriterier.

At skabe og opretholde kontakt med babysittere, dagplejere, forældre eller agenturer er på egen risiko og initiativ.

Det endelige valg og beslutningen om at stole på, at nogen skal tage sig af dit barn/børn, er udelukkende op til dig. Babysits er ikke ansvarlig for (materielle, immaterielle og/eller følge)skader som følge af oprettede annoncer eller udvalgte kandidater. Hvis en babysitter, forælder eller agentur ikke synes at være troværdig, vil vi gerne høre dette fra dig. Du kan rapportere dette ved at sende en e-mail til .

Artikel 5 - Udelukkelse

Babysits er bemyndiget til at benægte (enten midlertidigt eller permanent) dig adgang til platformen, hvis du ikke overholder betalingsbetingelserne og/eller undlader at betale i tide og/eller overtræder vores vilkår og betingelser.

Ydermere har Babysits ret til at opsige eller annullere aftalen med dig straks og uden lovmæssig indgriben hvis du, som bruger, ikke opfylder forpligtelserne, som følge af brugen af denne platform og/eller generelle betingelser korrekt eller til tiden.

Babysits forbeholder sig retten til at lægge sag an mod dig, hvis dette er relevant. Babysits forbeholder sig retten til at fjerne dine oplysninger fra sin database uden at give en grund. Denne platform er kun beregnet til kontakt mellem forældre/værger, babysittere og agenturer til børnepasning.

For at passe børn skal du være 14 år eller ældre. Derfor gælder et minimums alderskrav på 14 år for brugen af denne service. Du skal spørge om tilladelse fra dine forældre, hvis du er under 18 år. Brugeren har ingen ret til tilbagebetaling af købet ved udelukkelse.

Artikel 6 - Referencer/Annoncer

Babysits er ikke ansvarlig for indholdet af hjemmesider fra annoncører og/eller brugere af platformen.

Artikel 7 - Ansvarsfraskrivelse

Du accepterer at fritage Babysits fuldt, for alle potentielle påstande, fra dig selv og tredjeparter, der opstår fra og/eller i forbindelse med brugen af vores platform og/eller en aftale du har via brugen af denne platform.

Artikel 8 - Sikkerhed

Babysits er forpligtet til, med rimelighed, at sikre sit system mod uautoriseret brug og at tage passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvis dette skulle ske. Babysits kan dog ikke garantere, at uautoriseret brug ikke kan ske. Babysits kan heller ikke garantere, at platformen altid er tilgængelig på alle øjeblikke af dagen.

Artikel 9 - Ansvar i forbindelse med brug af platform

Babysits afviser ethvert ansvar for eventuelle skader, enten direkte og/eller indirekte, der skyldes og/eller resulterer fra brugen af platformen. Babysits er ikke ansvarlig for skader, der er forbundet med brugen af Babysits, medmindre skaden er resultatet af hensigtsmæssig eller grov uagtsomhed fra Babysits. I så fald er Babysits’ ansvar begrænset til det beløb, som brugeren har betalt for at bruge Babysits, med et maksimum beløb på €500.

Artikel 10 - Ikke-indenlandsk brug

Ikke-indenlandsk brug af denne platform af organisationer som agenturer, vuggestuer og/eller andre virksomheder er kun tilladt med en virksomhedskonto. Børnepassere falder ikke under denne betingelse.

Babysits forbeholder sig retten at blokere brugere i tilfælde af overtrædelse (udelukkende evalueret af Babysits). Den krænkende bruger har i dette fald ikke ret til tilbagebetaling af sit køb. Din profil vil blive slettet, og brugere, som du har haft kontakt med, vil blive informeret om overtrædelsen, hvis Babysits anser det nødvendigt. Babysits har ret til, uden yderligere advarsel eller varsel, og uden krav om lovmæssig indgriben at pålægge et direkte krav på bøde, på €1.000 (i ord: et tusinde euro) for overtrædelsen af denne artikel. For hver efterfølgende overtrædelse af denne artikel, vil et direkte krav på bøde, på €5.000 (i ord: fem tusinde euro) blive pålagt overtrædelsen.

Artikel 11 - Force Majeure

Babysits kan suspendere gennemførelsen af en forpligtelse i henhold til denne aftale, hvis forpligtelsen ikke kan udføres på grund af en begivenhed, som det med rimelighed kan hævdes, er uden for Babysits kontrol, og som, med rimelighed, ikke kunne forventes på tidspunktet kontrakten var underskrevet. En sådan begivenhed omfatter tilfælde som strejke, udelukkelse, telekommunikationsfejl, brand, tyveri, vandskader, sabotage eller hærværk.

Artikel 12 - Klager og anmodninger

Brugere af platformen kan indgive klager og anmodninger til Babysits skriftligt.

Artikel 13 - Misbrug

Ved "misbrug" menes: sende meddelelser, der (i sidste ende) krænker andre brugeres rettigheder eller fortrolighed, såsom at sende uopfordrede kommercielle oplysninger og spam, sårende eller fornærmende kommentarer; brug af platformen til andre formål end at søge eller tilbyde børnepasning; krænke intellektuelle ejendomsrettigheder eller offentliggøre reproduktioner af materialer uden tilladelse; samt brug af denne tjeneste på en måde, hvorpå tjenesten ikke er beregnet til. Derudover er ulovlige handlinger og klager som følge af brugen af denne tjeneste også misbrug.

13.1 Babysits kan opsige aftalen omgående med brugeren, når misbrug finder sted uden forudgående varsel til, eller i samråd med, brugeren.

13.2 Babysits er berettiget til at pålægge et direkte krav på bøde, på €10.000 (i ord: ti tusinde euro) til forbrugeren pr. tilfælde af misbrug uden yderligere advarsel eller varsel, og uden at der er behov for lovmæssig indgriben. Derudover forbeholder Babysits sig retten at foretage yderligere (juridisk) handling mod brugeren og kræve erstatning som følge af skader forårsaget af brugeren.

Hollandsk lov

Den Hollandske lov gælder for disse almindelige betingelser. Eventuelle tvister vil blive forelagt for den kompetente dommer i Rotterdam, Holland. Disse vilkår og betingelser kan ændres til enhver tid af Babysits. Vi anbefaler derfor, at du læser disse vilkår og betingelser regelmæssigt.

Øvrige betingelser for forældre, der har en premium konto

For at kontakte børnepassere skal forældre opgradere til en premium konto. En premium konto koster brugeren 149,00 kr. pr. måned (inkl. moms).

Artikel 1 - Betingelser

Ved at opgradere til en premium konto på platformen accepterer du vilkårene for Babysits og de ekstra betingelser for en premium konto for forældre/værger.

Artikel 2 - Betaling

Ved at ansøge om en premium konto bemyndiger du Babysits til automatisk at trække gebyret for premium kontoen. En premium konto på Babysits koster brugeren 149,00 kr. pr. måned (inkl. moms).

Betalingstjenesten for premium kontobrugere på Babysits leveres af Stripe og er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inkluderer Stripe servicevilkårene (samlet "Stripe Services Agreement"). Ved at acceptere disse betingelser eller ved fortsættelse som en premium-kontobruger på Babysits, accepterer du at være bundet af Stripe Services Agreement, da der kan forekomme ændringer fra Stripe fra tid til anden. Som en betingelse for, at Babysits muliggør betalingstjeneste gennem Stripe, accepterer du at give Babysits nøjagtige og komplette oplysninger om dig og din virksomhed, og du bemyndiger Babysits til at dele dem og transaktionsoplysninger relateret til din brug af betalingstjenesten leveret af Stripe.

Artikel 3 - Tilmelding og annullering

Aftalen og det efterfølgende abonnement (premium konto) vil blive indgået i løbet af kontraktperioden på en måned og kan startes på hvilken som helst dag i måneden. Medmindre en af ​​parterne opsiger aftalen i tide (dette er muligt indtil den sidste dag i kontraktperioden), vil aftalen automatisk fornyes for kontraktens løbetid. Afbestilling af premium kontoen er stadig muligt inden udgangen af ​​hver kontraktperiode. Hvis brugeren annullerer inden kontraktens udløb, afsluttes kontrakten ved afslutningen af ​​kontraktperioden. I dette tilfælde har brugeren ikke ret til refusion af omkostningerne til premium kontoen for de resterende dage af kontraktperioden. Ved annullering tages der hensyn til en tidsperiode på én dag. Annullering af din premium konto kan nemt gøres online. Efter annullering vil der ikke blive debiteret flere omkostninger for den givne konto, medmindre du stadig skylder os et abonnementsgebyr fra de(n) foregående måned(er). I dette tilfælde kan det resterende beløb stadig trækkes automatisk.

Artikel 4 - Fortrydelsesret

Hvis du tilmelder dig et betalt abonnement, er du berettiget til fuld refusion af alle de betalte penge inden for fjorten (14) dage fra datoen for tilmelding til den relevante tjeneste ("Fortrydelsesfristen") , i tilfælde af at du skifter mening for nogen eller ingen grund. Du er dog ikke berettiget til refusion, hvis du har brugt tjenesten i fortrydelsesfristen.

Hvis du ønsker at modtage en fuld refusion af alle betalte penge, skal du kontakte kundesupport før fortrydelsesfristen er overstået. I dette tilfælde sender vi dig en bekræftelse på kvitteringen for tilbagekaldelsen straks via et permanent medium (fx via e-mail). Du kan også bruge følgende tilbagekaldelsesformular, men dette er ikke påkrævet.

Skabelon for tilbagekaldelsesformular

(Hvis du vil tilbagekalde kontrakten, bedes du udfylde nedenstående formular og sende den til nedenstående adresse.)

  • Til Babysits, Schiedamse Vest 95D, 3012BG, Rotterdam, Holland. E-mail: :
  • Jeg/vi ( * ) opsiger hermed kontrakten som jeg/vi ( * ) har indgået, med henblik på køb af følgende varer ( * )/leveringen af følgende tjenester ( * ):
  • Bestilt den ( * )/modtaget den ( * )
  • Forbruger(ne)s navn(e)
  • Forbruger(ne)s adresse
  • Forbruger(ne)s underskrift (kun i tilfælde af kommunikation på skrift pr. post)
  • Dato

(*) Slet efter nødvendighed

Artikel 5 - Svig

I tilfælde af bedrageri, vil en undersøgelse påbegyndes. Misbrug af denne platform vil blive rapporteret til politiet.

Artikel 6 - Fair Use Policy

Vi anvender en Fair Use politik. Så længe brugeren bruger deres konto normalt, vil vi ikke gribe ind. Normal brug varierer, men det er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt 30 nye samtaler pr. måned og maksimalt 10 nye samtaler pr. dag. Hvis du har brug for flere samtaler om dagen, kontakt os venligst (og begrund din anmodning). kontrolpanel/premium

Øvrige betingelser for virksomheder, der har en premium virksomhedskonto

For at kontakte brugere skal virksomheder opgradere til en premium virksomhedskonto. En premium virkomhedskonto på Babysits koster brugeren 399,00 kr. pr. måned pr. virksomhed (ekskl. moms).

Artikel 1 - Betingelser

Ved køb af en premium konto på Babysits platformen accepterer du vilkårene for Babysits samt de øvrige betingelser for en premium virksomhedskonto. Den person, der fungerer som kontaktperson for virksomheden eller den organisation, der indgår i aftalen, erklærer sig selv værende den autoriserede kontaktperson.

Artikel 2 - Betaling

Ved at købe en premium virksomhedskonto, bemyndiger du Babysits til automatisk at opkræve gebyret for premium virksomhedskontoen. En premium konto på Babysits koster brugeren 399,00 kr. pr. måned (ekskl. moms).

Betalingstjenesten for premium kontobrugere på Babysits leveres af Stripe og er underlagt Stripe Connected Account Agreement, som inkluderer Stripe servicevilkårene (samlet "Stripe Services Agreement"). Ved at acceptere disse betingelser eller ved fortsættelse som en premium-kontobruger på Babysits, accepterer du at være bundet af Stripe Services Agreement, da der kan forekomme ændringer fra Stripe fra tid til anden. Som en betingelse for, at Babysits muliggør betalingstjeneste gennem Stripe, accepterer du at give Babysits nøjagtige og komplette oplysninger om dig og din virksomhed, og du bemyndiger Babysits til at dele dem og transaktionsoplysninger relateret til din brug af betalingstjenesten leveret af Stripe.

Artikel 3 - Tilmelding og annullering

Aftalen og det efterfølgende abonnement (premium virksomhedskonto) vil blive indgået i løbet af kontraktperioden på en måned og kan startes på hvilken som helst dag i måneden. Medmindre en af ​​parterne opsiger aftalen i tide (dette er muligt indtil den sidste dag i kontraktperioden), vil aftalen automatisk fornyes for kontraktens løbetid. Afbestilling af premium virksomhedskontoen er stadig mulig inden udgangen af ​​hver kontraktperiode. Hvis brugeren annullerer inden kontraktens udløb, afsluttes kontrakten ved afslutningen af ​​kontraktperioden. I dette tilfælde har brugeren ikke ret til refusion af omkostningerne til premium virksomhedskontoen for de resterende dage af kontraktperioden. Ved annullering tages der hensyn til en tidsperiode på én dag. Annullering af din premium virksomhedskonto kan nemt gøres online. Efter annullering vil der ikke blive debiteret flere omkostninger fra den givne konto, medmindre du stadig skylder os et abonnementsgebyr fra de(n) foregående måned(er). I dette tilfælde kan det resterende beløb stadig indsamles automatisk.

Artikel 4 - Svig

I tilfælde af bedrageri, vil en undersøgelse påbegyndes. Misbrug af denne platform vil blive rapporteret til politiet.

Artikel 5 - Meddelelsesgrænser

Så længe brugeren bruger deres konto normalt, vil vi ikke gribe ind. Normal brug varierer, men er under alle omstændigheder begrænset til maksimalt 60 nye samtaler pr. måned, 40 pr. uge og 20 pr. dag.

Artikel 6 - Organisationsgrænser

Et maksimum af 1 konto er tilladt pr. organisation.